english  
 
News
Вашата дейност е в някое от тези направления...
Решавате подобни задачи...

Пазарни изследвания / Маркетинг
Анализ на маркетинговия микс; Проектиране на извадки; Data Entry; CATI, CAPI, CAWI; Калибриране; Приписване на липсващи стойности...
виж още »»

Телекомуникации и Интернет
Анализ на рискове, свързани с абонати и рискове от измами; Капацитети и използване; Симулации и сценарии при сривове; Call центрове...
виж още »»

Анализ на качеството / Six Sigma
Обучение и внедряване на Six Sigma; DMAIC и DMADV...
виж още »»

Транспорт и пътна инфраструктура
Статистически изследвания и анализи в транспорта...
виж още »»
 

Ние ще съдействаме
за намиране на решение чрез...

Консултации
Разработване на методика и инструментариум, осигуряване на данни, обработка на информация, статистически и иконометричен анализ...
виж още »»

Обучение
Статистика и иконометрия;
Статистически и иконометричен софтуер - SPSS, Statistica, Eviews...
виж още »»

Изпълнение
Планиране и проектиране на изследвания, осигуряване на данни, въвеждане и обработка на информация, статистически и иконометричен анализ...
виж още »»
 

Ще го направим, използвайки...

Data Entry софтуер
MicroStat Analytics Data Entry предлага всички необходими за въвеждането на данни функционални възможности...
виж още »»

Невронни мрежи
Универсалността на невронните мрежи е сред най-ценните им качества...
виж още »»

Логистични регресии
Регресионни модели с категорийна зависима променлива...
виж още »»

Six Sigma
Статистически подход за контрол на качеството, водещ до производство близко до съвършеното...
виж още »»

Изследване на динамика и прогнозиране
Стратегически и тактически прогнози...
виж още »»

виж още »»  

виж още »»  

виж още »»  


Add to Google
Powered by  MyPagerank.Net

карта на сайта  |  уеб дизайн  |  условия за ползване  |  условия за поверителност
начало  |  за нас  |  с какво сме уникални?  |  нашият опит  |  контакти  |  връзки

МайкроСтат Аналитикс ООД © 2006-2021

Всички текстове и изображения публикувани на този сайт са собственост на МайкроСтат Аналитикс ООД и са под закрила на „Закона за авторското право и сродните му права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на МайкроСтат Аналитикс ООД е забранено.